Företagskultur

PS Auctions verksamhet skall genomsyras av en positiv människosyn grundad på uppfattningen om alla individers lika värde. Denna människosyn skall prägla attityder och förhållningssätt hos all personal.

För oss är det viktigt att du som jobbar på PS Auction känner dig värdefull, att du blir och kan inspirera. Våra medarbetare och kunder ska känna att vi är pålitliga på alla plan.