PS Auctions Vision:

 

Fullt användbara produkter får aldrig någonsin mer gå till spillo. Med våra tjänster ska människor och företag kunna konsumera med mer förnuft – och ta ansvar för hur varor säljs, köps, transporteras och används.

Affärsmodell

Från värdering till utlämning

Värdering

Dokumentation

Visning

Auktion

Frakt & Utlämning

Marknader

300
Auktionsomsättning
2000
sålda varor per vecka

 

”När du slutar växa vissnar du”

”Företag och människor har det gemensamt, utan näring vissnar de snart. Ett växande företag ger fler människor möjlighet att växa i sin roll och kompetens. Den snabbt förändrande omvärlden kräver snabba omställningar hos företagen. Nya arbetssätt och nyinvesteringar i utrustning. Det innebär att gammal utrustning måste ersättas eller kapital frigöras för nysatsningar. För en del företag innebär förändringen slutet, för andra en utveckling eller nystart.

PS Auction ser till att det som inte används snabbt kommer till nytta i annan verksamhet. Fullt fungerande maskiner, kontorsmöbler, det dyra reservdelslagret eller IT-utrustningen. Utrustning som det mindre företaget inte förmår anskaffa nytt, men likafullt behöver för att utvecklas. Genom att vi tar hand om konkurslagret, de outnyttjade maskinerna eller de för många artiklarna så kommer allt till nytta snabbare och bättre. Samtidigt ges människor en chans att växa vidare. Så bidrar vi till ett kretslopp där återanvändning blir avgörande för företagets ekonomi och sociala anseende.”

PS Auction – vi värderar framtiden

Per Henriksson, CEO