PS Auctions vision:

"Fullt användbara produkter får aldrig någonsin mer gå till spillo. Med våra tjänster ska människor och företag kunna konsumera med mer förnuft - och ta ansvar för hur varor säljs, köps, transporteras och används."

Fynd

Människor som handlar på PS auktioner gör fynd. Möjligheten att fynda förknippas starkt med vårt varumärke. Men för oss och många andra är fynd mycket allvarligare än bara ekonomi. Varje gång en maskin, kläder eller någon form av utrustning får förlängt liv genom ett ägarbyte fyndar mänskligheten genom minskad klimatpåverkan. Det är en nödvändighet för oss alla.

Förnuft

Förnuft är ett av PS allra viktigaste ledord. Förnuft har kännetecknat vår verksamhet i mer än 60 år. Alltsedan företaget startades 1958. Nu behöver världen ännu mer av den varan. Konsumtion ska inte vara skamfyllt. Men med PS tjänster ska människor och företag kunna sälja och köpa med mycket mer förnuft.

Tre vinnare

Nästan alla företag sitter på utrustning eller varor som inte används, och vars ekonomiska värde skulle kunna finansiera andra behov. Samtidigt finns andra företag, som verkligen skulle kunna bygga nya värden med precis samma saker. Den tredje, och absolut största, vinnaren är klimatet.

Tillit till medarbetarna

I PS Auction tar vi hand om varandra. Med tillit till medarbetarna läggs grunden för en god affärsutveckling. PS Auctions verksamhet skall präglas av att alla vi som arbetar tillsammans känner oss värdefulla, inspirerande och pålitliga. Tillsammans inspireras vi också av en gemensam vision om konsumtion med mer förnuft.

Kvalitet

PS Auction skall alltid vara lyhört för kundernas önskemål och behov. Dialogen är en grund för ständig förbättring och utveckling av bemötande, system och arbetssätt. Klagomål skall hanteras snabbt och effektivt. Våra kvalitetsmål skall följas upp och uppdateras regelbundet. Allt vårt arbete skall utgå från våra kärnvärden; Värdefulla, Inspirerande och Pålitliga.

Miljö

PS Auction erbjuder verktyg som underlättar för våra kunder att nå sina egna hållbarhetsmål. Med våra tjänster skall det bli enklare att ta ansvar för hur varor köps, säljs transporteras och används. Vi bedriver självklart också dagligen ett eget ambitiöst hållbarhetsarbete. Verksamheten skall kontinuerligt anpassas för att minimera företagets negativa miljöpåverkan.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i PS Auction skall främja god hälsa. Både fysiskt och psykiskt. Varje medarbetare skall kunna känna sig trygg och ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete. En ärlig och öppen attityd skall råda och alla skall kunna påverka den egna arbetssituationen. Alla medarbetare skall även ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.