Bolagsstyrning

Per Henriksson

CEO

Jan Corneliusson

COO

Tony Oddhammar

CFO

Lena Brodin

CQO

David Benisty

CDO

Styrelse

Lars Liljedahl
Carolina Liljedahl Harström
Sebastian Liljedahl
Mikael Rosendahl, Ordförande
Ola Happstadius

Alla i styrelsen och ledningsgruppen är certifierade av StyrelseAkademien