Bolagsstyrning

Per Henriksson

Per Henriksson

CEO

Jan Corneliusson

Jan Corneliusson

COO

Tony Oddhammar

Tony Oddhammar

CFO

Niklas Jonsson

Niklas Jonsson

CPO

Lena Brodin

Lena Brodin

PSO Finans

Styrelse

Lars Liljedahl
Carolina Liljedahl Harström
Sebastian Liljedahl
Mikael Rosendahl, Ordförande
Ola Happstadius

Alla i styrelsen och ledningsgruppen är certifierade av StyrelseAkademien