Bolagsstyrning

Per Henriksson

CEO

David Benisty

CMO

Peter Winblad

CFO

Lena Brodin

CQO

Styrelse

Stefan Karlsson (ordförande)
Christian Bylock
Lars Liljedahl
Ola Happstadius
Joacim Olsson
Mikael Lindahl

Alla i styrelsen och ledningsgruppen är certifierade av StyrelseAkademien